Οικισμος

Σιμιάδες

Υψόμετρο

699 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Σιμιάδων (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Σιμιάδων (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Σιμιάδων (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Μαντινείας (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Κακουρίου (28/12/1836 - 07/03/1841)
Δήμος Ορχομενού (12/05/1835 - 27/12/1836)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1583 Simoz 35 Balta, Population, 178-180
1700 Simiades 25 135 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1716 Simyadez 27 Balta, Population, 183-185
1828 Σιμιάδες 37 85 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Σεμιάδες 37 160 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Simiadès 35 154 Bory, Expedition, 92-93
1844 Σιμιάδες 188 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Σιμιάδες 46 258 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Σε ένα άνοιγμα στα αριστερά της διαδρομής που οδηγεί στην πεδιάδα της Μαντινείας, βρίσκεται ένα μικρό χωριό που ονομάζεται Σιμιάδες.

William Martin Leake, Travels in the Morea, v.2, London, John Murray, 1830, σ. 279.