Πόλεμος της Τριπολιτζάς και των πέριξ αυτής χωρίων. Πίνακας του Παναγιώτη Ζωγράφου από το Histoire picturale de la guerre de l’indépendance hellénique, par le Général Makryjannis (1926).

Ανθολόγιο

21 Κείμενα για την Τρίπολη στην Επανάσταση