Οι οικισμοί της Τρίπολης

Το έργο καταγράφει την οικιστική, πληθυσμιακή και διοικητική ιστορία της γεωγραφικής περιοχής του Δήμου της Τρίπολης από τον 17ο έως τον 21ο αιώνα.