Πηγές – Βιβλιογραφία

Περιλαμβάνονται οι πηγές και η βιβλιογραφία που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Τα αριθμητικά δεδομένα στις Πηγές Πληθυσμιακών Δεδομένων συχνά είναι προϊόν επεξεργασίας. Σημειώνεται η χρονολογία καταγραφής/συγκέντρωσης των στοιχείων όπως παραδίδεται στο τεκμήριο και ακολουθούν τα εκδοτικά στοιχεία.

I. Πηγές Πληθυσμιακών Δεδομένων

Α. Προστατικές Μαρτυρίες, 15ος-19ος αιώνας

1460-1463: Liakopoulos, C. Georgios. The Early Ottoman Peloponnese. A study in the light of an annotated edition Princeps of the TT10-1/4662 Ottoman Taxation Cadastre, Λονδίνο, Gingko Library, 2020.

1583: Balta, Evangelia. Population and Agricultural Production in Ottoman Morea, Κωνσταντινούπολη, Isis Press, 2015.

1700: Παναγιωτόπουλος, Βασίλης. Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου, 13ος-18ος αι., μετάφραση Χριστίνα Αγριαντώνη, Αθήνα, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1985.

1716: Balta, Evangelia. Population and Agricultural Production in Ottoman Morea. Κωνσταντινούπολη, Isis Press, 2015.

1805-1806: Leake, William Martin. Travels in the Morea, with a map and plans, τ. 1-3, Λονδίνο, John Murray, 1830.

1805-1816: Pouqueville, François. Voyage de la Grѐce, τ. 4, β΄ έκδ., Παρίσι, Chez Firmin Didot père et fils, 1826.

1828: Γενικά Αρχεία του Κράτους. Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, Αρχειακή Σειρά Γ΄: Υποσειρά Ρήγα Παλαμήδη/Αριθμός Φακέλου 1α. Υποφάκελος 1: 1.α. Γη Μητρόπολις-Τριπολιτζά.

1828-1830: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια. Κώστας Δαφνής (επιμ.), τ. Η΄, Κέρκυρα, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, 1987.

ca.1830: Saint-Vincent, Bory de. Expédition Scientifique de Morée, Section des Sciences Physiques, Géographie, τ. Β΄, μέρος 1ο, ΠαρίσιΣτρασβούργο, A la librairie de F. G. Levrault, 1834.

1844: Σταματάκης, Δ. Ιωάννης. Πίναξ Χωρογραφικός της Ελλάδος. Περιέχων τα Ονόματα, τας Αποστάσεις και τον Πληθυσμό των Δήμων, Πόλεων, Κωμοπόλεων και Χωρίων, Αθήνα, Εκ του Τυπογραφείου Γ. Βλασσαρίδου, 1846.

1851: Ραγκαβής, Ρ. Ιάκωβος. Τα Ελληνικά, ήτοι περιγραφή, Γεωγραφική, Ιστορική, Αρχαιολογική, και Στατιστική της Αρχαίας και της Νέας Ελλάδος, Τόμος Δεύτερος, Αθήνα, Εκ του Τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1853.

Β. Απογραφές πληθυσμού ελληνικού κράτους, 1839-2011

Πληθυσμιακά στοιχεία σε επίπεδο επαρχίας:

1839-1844: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, Αρ. Φύλλου 15, 10 Ιουνίου 1846.

Πληθυσμιακά στοιχεία σε επίπεδο δήμων:

1853: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, Αρ. Φύλλου 57, 31 Δεκεμβρίου 1854.

1856: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, Αρ. Φύλλου 53, 22 Νοεμβρίου 1858.

1861: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, Αρ. Φύλλου 6, 7 Φεβρουαρίου 1862.

Πληθυσμιακά στοιχεία σε επίπεδο οικισμού:

1879: Υπουργείον Εσωτερικών, Στατιστική της Ελλάδος – Πληθυσμός 1879, Αθήνα, Τυπογραφείο Σ. Κ. Βλαστού, 1881, σ. 34-37.

1889: Υπουργείον Εσωτερικών – Τμήμα Δημόσιας Οικονομίας και Στατιστικής, Στατιστική της Ελλάδος – Πληθυσμός Απογραφή της 15-16 Απριλίου 1889, Μέρος Δεύτερον – Πίνακες Α΄, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1890, σ. 39-42.

1896: Υπουργείον Εσωτερικών – Τμήμα Δημόσιας Οικονομίας και Στατιστικής, Στατιστικά Αποτελέσματα της Απογραφής του Πληθυσμού κατά την 5-6 Οκτωβρίου 1896, Α΄ – Πληθυσμός κατά Νομούς, Επαρχίας, Δήμους, Πόλεις και Χωρία, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1890, σ. 63-65.

1907: Υπουργείον Εσωτερικών – Υπηρεσία Απογραφής, Στατιστικά Αποτελέσματα Γενικής Απογραφής του Πληθυσμού κατά την 27η Οκτωβρίου 1907, τ. 2ος, Αθήνα, Τυπογραφείο Μιχαήλ Νικολαΐδου, 1909, σ. 387-388.

1920: Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας – Διεύθυνσις Στατιστικής, Πληθυσμός του Βασιλείου της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 19 Δεκεμβρίου 1920, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1921, σ. 38-41.

1928: Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας – Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικά Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1933, σ. 159-163.

1940: Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας – Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 16 Οκτωβρίου 1940, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1950, σ. 47-52.

1951: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 7ης Απριλίου 1951, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1955, σ. 29-31.

1961: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, τ. I, Αθήνα, 1964, σ. 64-67.

1971: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 14ης Μαρτίου 1971, Αθήνα, 1972, σ. 36-38.

1981: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την Απογραφή της 5 Απριλίου 1981, Αθήνα, 1982, σ. 42-44.

1991: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την Απογραφή της 17ης Μαρτίου 1991, Αθήνα, 1994, σ. 39-41.

2001: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδος – Απογραφή 2001, Αθήνα, 2003, σ. 32-38.

2011: Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 698, 20 Μαρτίου 2014, σ. 275-279.

II. Πηγές Χωρικών Δεδομένων

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας – Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, ΑΤΛΑΣ των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος επί τη βάσει της διοικητικής διαιρέσεως της 31/12/1948, τ. Β΄, (επαρχία Μαντινείας), Αθήνα, 1950.

Χάρτης της Πελοποννήσου: Carte de la Grèce rédigée et gravée au Dépôt de la Guerre d’après la triangulation et les levés exécutés par les officiers du Corps d’Etat-Major à l’échelle de 1:200.000. Παρίσι, 1852, https://moree1829.gr/

Ελληνική Στατιστική Αρχή: «Δεδομένα», https://geodata.gov.gr/dataset?organization=elstat

Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Γεωπύλη γεωχωρικών δεδομένων INSPIRE», https://www.ktimanet.gr/geoportal/catalog/main/home.page

Geonames, Geographical Database, https://www.geonames.org/

III. Αφηγηματικές Πηγές – Απομνημονεύματα

Anderson, Rufus. Observations upon the Peloponnesus and Greek Islands made in 1829, Βοστώνη, Published by Crocker and Brewster, 1830.

Bollmann, Louis de. Remarques sur l’état moral, politique et militaire de la Grèce, / ‘Écrites sur les lieux par L.s De Bollmann, officier d’artillerie, pendant l’ année 1822. Ouvrage dédié à la jeunesse Européenne, Μασσαλία, Des Imprimeries réunies de Carnaud et Simonin, 1823.

Bulwer, Henry. An Autumn in Greece: Comprising Sketches of the Character, Customs, and Scenery of the Country; With a view of its present critical state, Λονδίνο, John Ebers, 1826.

Emerson, James. Journal of a residence among the Greeks in 1825, στο A Picture of Greece in 1825; As Exhibited in the Personal Narratives of James Emerson, Esq., Count Pecchio, and W.H. Humphreys, Esq.: Comprising a Detailed Account of the Events of the Late Campaign, and Sketches of the Principal Military, Naval, and Political Chiefs, τ. 1, Λονδίνο, Henry Colburn, 1826.

Feldham, Gustav. Οι περιπλανήσεις του Gustav Feldham ή ενός εθελοντή που κίνησε να πολεμήσει με τον στρατηγό Normann στην Ελλάδα, μετάφραση Μαριάννα Χάλαρη, επιμέλεια-διορθώσεις: Παναγιώτα Παναρίτη, Φιλελληνική Σειρά αρ. 6, Αθήνα, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 2020.

Gordon, Thomas. Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως και των Συναφών Αυτή Εκστρατειών και Πολέμων, υπό Θωμά Γόρδωνος, Στρατηγού Μεραρχίας εν τω Ελληνικώ Στρατώ και Ενθέρμου Υπερμάχου του Αγώνος, μεταφρασθείσα εκ του αγγλικού εκ της β΄ εκδόσεως, του έτους 1844, μετάφραση Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, τ. 1, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, 2015.

Hartley, John. Researches in Greece and the Levant, Λονδίνο, R.B. Seeley and W. Burnside, 1833.

Humphreys, W. H. Journal of a visit to Greece, στο A Picture of Greece in 1825; As Exhibited in the Personal Narratives of James Emerson, Esq., Count Pecchio, and W.H. Humphreys, Esq.: Comprising a Detailed Account of the Events of the Late Campaign, and Sketches of the Principal Military, Naval, and Political Chiefs, τ. 2, Λονδίνο, Henry Colburn, 1826.

Lϋbtow, Adolph von. Adolph von Lϋbtow / Ludwing von Bollmann, Ο απελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων κατά το έτος 1822, μετάφραση Μαριάννα Χάλαρη, επιμέλεια-διορθώσεις Παναγιώτα Παναρίτη, Φιλελληνική Σειρά αρ. 5, Αθήνα, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 2020.

Millingen, Julius. Memoirs of the Affairs of Greece; Containing an Account of the Military and Political Events which Occurred in 1823 and Following Years. With Various Anecdotes Relating to Lord Byron, Λονδίνο, John Rodwell, 1831.

Pecchio, Giuseppe. A Visit to Greece in the Spring of 1825, στο A Picture of Greece in 1825; As Exhibited in the Personal Narratives of James Emerson, Esq., Count Pecchio, and W.H. Humphreys, Esq.: Comprising a Detailed Account of the Events of the Late Campaign, and Sketches of the Principal Military, Naval, and Political Chiefs, τ. 2, Λονδίνο, Henry Colburn, 1826.

Persat, Maurice. Mémoires Du Commandant Persat, 1806 à 1844, Publiés avec une Introduction et des notes par Gustave Schlumberger, Παρίσι, Librairie Plon, 1910.

Raybaud, Maxime. Απομνημονεύματα από την Ελλάδα, Τόμος Πρώτος, μετάφραση Παναγιώτα Σαράφη, επιμέλεια-διορθώσεις Παναγιώτα Παναρίτη, Φιλελληνική Σειρά αρ. 10, Αθήνα, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 2020.

Swan, Charles. Journal of a Voyage Up the Mediterranean: Principally Among the Islands of the Archipelago, and in Asia Minor, Including Many Interesting Particulars Relative to the Greek Revolution, τ. 2, Λονδίνο, C. and J. Rivington, 1826.

Voutier, Olivier. Απομνημονεύματα του Συνταγματάρχη Voutier από τον πόλεμο των Ελλήνων, μετάφραση Ειρήνη Τζουρά, επιμέλεια Παναγιώτα Παναρίτη, Φιλελληνική Σειρά αρ. 2, Αθήνα, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 2019.

Waddington, George. A Visit to Greece in 1823 and 1824, β΄ έκδ., Λονδίνο, John Murray, 1825.

Στεφανόπουλος, Ιω. Στέφανος. Απομνημονεύματα τινά της Επαναστάσεως του 1821, Εν Τριπόλει, Τύποις της Φωνής των Επαρχιών, 1864.

Χρυσανθόπουλος, Φώτιος (Φωτάκος). Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, έκδοση Σταύρος Ανδρόπουλος, τ. Α΄, Εν Αθήναις, τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου,1899.

IV. Εφημερίδες.

Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, 1830

Βελτίωσις, 22/11/1851 – 12/11/1862

Αρκαδία, 29/01/1858 – 01/01/1894

Η Φωνή των Επαρχιών, 27/02/1860 – 21/11/1870

Τεγέα, 30/01/1894 – 03/02/1899

Νεολόγος της Τριπόλεως, 18/12/1932 – 20/12/1936

Αρκαδικός Τύπος, 29/01/1933 – 25/03/1941

V. Βιβλιογραφία

Αρναούτογλου, Ηλίας. «“Εργαστηριότοποι” και Πρωτομάστορες στην Τριπολιτσά το 1823», Πελοποννησιακά 26 (2001-2002), σ. 145-151.

Αντωνιάδη – Μπιμπίκου, Ελένη. «Ερημωμένα χωριά στην Ελλάδα, ένας προσωρινός απολογισμός», Σπ. Ασδραχάς (επιμ.), Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών (15ος – 19ος αιώνας), Αθήνα, Μέλισσα, 1979, σ. 191-259.

Ασδραχάς Ι. Σπύρος, Καραπιδάκης, Ε. Νίκος. «Το ανθρώπινο δίχτυ», Σπύρος Ι. Ασδραχάς με τη συνεργασία των Ν. Ε. Καραπιδάκη, Όλγας Κατσιαρδή-Hering, Ευτυχίας Δ. Λιάτα, Άννας Ματθαίου, Michel Sivignon, Traian Stoianovich, Ελληνική Οικονομική Ιστορία ΙΕ΄ – ΙΘ΄ Αιώνας, τ. Α΄, Αθήνα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2003, σ. 71-149.

Γιανναροπούλου, Ιωάννα. «Ο Ιμπραήμ εις Τρίπολιν», Μνημοσύνη 1 (1967), σ. 100-122.

——— , «Στατιστικαί ειδήσεις περί Πελοποννήσου», Πελοποννησιακά 8 (1971), σ. 411-459.

Γριτσόπουλος, Τάσος. «Η εν Μαντινεία µονή Κανδήλας κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν του 1821», Δελτίο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 11 (1956), σ. 114-132.

——— , «Τα µοναστήρια της Αρκαδίας», Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά 9 (1965), σ. 175-187.

——— , «Mονή Eπάνω Xρέπας», Mνηµοσύνη 1 (1967), σ. 199-234.

——— , «Στατιστικαί ειδήσεις περί Πελοποννήσου», Πελοποννησιακά 8 (1971), σ. 411-459..

——— , Ιστορία της Τριπολιτσάς, Τόμος Α΄- Β΄, Αθήνα, Έκδοσις Ενώσεων Τριπολιτών Αττικής, 1972-1976.

Δημακόπουλος, Δ. Γεώργιος, Δημακοπούλου, Γ. Χαρίκλεια. «Η περιφερειακή διοικητική οργάνωσις της ελληνικής πολιτείας 1828-1833», Πελοποννησιακά 30/β (2011) σ. 335-386.

Δημητρόπουλος, Δημήτρης. «Ιστοριογραφικές χρήσεις των προ-στατιστικών μαρτυριών για τον πληθυσμό», Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1832-2002, τ. Β΄, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2004, σ. 59-76.

Δρακάκης, Θ. Αλέξανδρος, Κούνδουρος, Ι. Στυλιανός. Αρχεία της Συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων 1836-1939 και της Διοικητικής Διαιρέσεως του Κράτους, τ. Α΄-Β΄, Αθήνα, Γραφικαί Τέχναι Διαλησμάς Α.Ε., 1939-1940.

Ηλιόπουλος, Διονύσιος. Η Μανθυρέα (Καπαρέλι, Γαρούνι, Ντάρα) – Η Ιστορία ενός χωριού της Τεγέας στην Αρκαδία, Αθήνα, Αϊβαλή, 1992.

Καλαφάτη, Ελένη. «Κράτος, δημοτική διοίκηση και οργάνωση του χώρου τον 19ο αιώνα», στο Πρακτικά του διεθνούς συμποσίου ιστορίας: Νεοελληνική πόλη, οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος, Αθήνα 26-28 Σεπτεμβρίου 1984, Ερμούπολη 29-30 Σεπτεμβρίου 1984, τ. Β΄, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού – «Μνήμων», 1985, σ. 367-373.

Καλλιβρετάκης, Λεωνίδας. «Ιστορική έρευνα των οικισμών της Ελλάδας: Ερευνητικά ζητούμενα και προβλήματα των πηγών» στο Πληθυσμοί και Οικισμοί του Ελληνικού Χώρου. Ιστορικά Μελετήματα, Τετράδια Εργασίας 18, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2003, σ. 9-24.

Κανελλόπουλος, Πολ. «Αξιοποίησις των υδάτων των κλειστών λεκανών του Αρκαδικού Οροπεδίου της Πελοποννήσου», Τεχνικά Χρονικά 13 (1952), σ. 20-29.

Καραβίας, Νότης. Αρκαδική βιβλιογραφία. Συμβολή πρώτη (1804-1981), Αθήνα, Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, 1982.

Κόμης, Κώστας. «Από τη Γεωγραφία στην Ιστορική Δημογραφία (19ος-20ός αιώνας)», Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1832-2002, τ. Β΄, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2004, σ. 17-30.

Κορύλλος, Π. Χρήστος. Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν, Πάτρα, Αχαϊκή Βιβλιοθήκη, 2014

(α΄ έκδοση Πάτρα 1890).

Λουκάτος, Σπύρος. «Η κατεδάφισις της Τριπόλεως υπό του Ιμπραήμ. Ανέκδοτον χρονικόν Ρήγα Παλαμήδη (Φεβρουάριος 1828)», Μνημοσύνη 5 (1974-1975), σ. 60-72.

——— , «Η θεμελίωσις της ελευθέρας Τριπόλεως επί Ιωάννου Καποδιστρίου», Πρακτικά του Α΄ Συνεδρίου Αρκαδικών Σπουδών (Τρίπολις 14-15 Δεκεμβρίου 1976), ανάτυπο, Αθήνα 1976, σ. 61-65.

——— , «Πολεοδομική, ρυμοτομική και οικιστική διαμόρφωση της Τριπόλεως. Πρώτη πεντηκονταετία του ελευθέρου βίου της», Πελοποννησιακά 26 (2001-2002), σ. 157-176.

Μάμουκας, Ανδρέας. Τα Κατά την Αναγέννησιν της Ελλάδος, Τόμος ΙΑ΄, Αθήνα, Βασιλικό Τυπογραφείο, 1852.

Μανσόλας, Αλέξανδρος. Πολιτειογραφικαί Πληροφορίαι περί Ελλάδος, Αθήνα, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1867.

Μηλιαράκης, Αντώνιος. «Καταγραφή του Μορέως, 10 Ιανουαρίου 1811» Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, 5-6 Αθήνα (1961-1962), σ. 317-320. (Αρχική δημοσίευση: Εστία 1891, σ. 315-317).

Μιχαλόπουλος, Γεώργιος. Τρίπολις – Οδοί και ιστορική ερμηνεία αυτών, Τρίπολη 1977.

Μοσχόπουλος, Διονύσης, Προκοπιάδου, Γεωργία. Διοικητική Χαρτογράφηση του ελληνικού κράτους 1833-1845, Αθήνα, Παπαζήσης, 2003.

Μπαλτά, Ευαγγελία. «Οι κανουναμέδες του Μοριά», Ίστωρ 6 (1993), σ. 29-70.

Μπαμπούνης, Χαράλαμπος. «Τοπική Αυτοδιοίκηση Νομού Αρκαδίας (1833-2005). Οργανισμοί (Δήμοι-Κοινότητες) και πληθυσμιακό κεφάλαιο», Πελοποννησιακά – Παράρτημα 24. Πρακτικά του Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Πύργος – Γαστούνη – Αμαλιάδα 11-17 Σεπτεμβρίου 2005, σ. 302-324.

——— , Η Μοναστηριακή περιουσία το 1829, Αθήνα, Παπαζήσης, 2015.

Μπαφούνης, Γιάννης. Στατιστική και πλάνη είναι λέξεις συνώνυμοι…Η Ελληνική Στατιστική τον 19ο αιώνα. Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Παράρτημα του περιοδικού Μνήμων αρ. 14, 2006.

——— , Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός του έτους 1861, Αθήνα 1862. Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Παράρτημα του Περιοδικού «Μνήμων» αρ. 7. Συνέκδοση με το Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 1991.

Μπελιά, Ελένη. «Μοναστηριακά Πελοποννήσου κατά την Καποδιστριακή Περίοδο», Πελοποννησιακά 16 (1985-1986), Φίλιον Δώρημα εις τον Τάσον Αθ. Γριτσόπουλο, Αθήνα, 1986, σ. 359-368.

——— , «Στατιστικά του ελληνικού κράτους κατά το 1830», Μνημοσύνη 7 (1978-1979), σ. 291-319.

Μπελόκα, Σοφία. Η πόλη της Τρίπολης 1828-1862: διοικητική, δημογραφική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 2017.

Ντόκος, Κ. , Βασιλάκη Κ., Βιολιδάκης Γ., Λεμπέση Σ., Μανδήλα Μ., Μητουλάκης Δ., Πέρρα Φ., & Πεσλής Κ. «Oι πελοποννησιακές πόλεις και η µεταστοιχείωση του πληθυσµού τους κατά τη B΄ Bενετοκρατία. Tο παράδειγµα της Tριπολιτσάς», Eώα και Eσπέρια 5 (2001- 2003), σ. 89-145. https://doi.org/10.12681/eoaesperia.63

Παναγιωτόπουλος, Βασίλης. «Ο οικονομικός χώρος των Ελλήνων στα χρόνια της Οθωμανικής Κυριαρχίας» στο Πληθυσμοί και Οικισμοί του Ελληνικού Χώρου. Ιστορικά Μελετήματα, Τετράδια Εργασίας 18, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2003, σ. 27-47.

——— , «H “αποχώρηση” πληθυσμών από την πεδιάδα στο βουνό στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ένας εξηγηματικός μύθος σύνθετων δημογραφικών φαινομένων» στο Ο Αγροτικός Κόσμος στον Μεσογειακό χώρο, Πρακτικά Συνεδρίου Ελληνογαλλικού Επιστημονικού και Τεχνικού Συνδέσμου (Αθήνα 4-7 Δεκ. 1984), Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1988, σ. 203-205.

——— , Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου, 13ος-18ος αι., μετάφραση Χριστίνα Αγριαντώνη, Αθήνα, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1985.

——— , «Αγροτική έξοδος και σχηματισμός της εργατικής δύναμης στην ελληνική πόλη» στο Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας, Νεοελληνική Πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος. Αθήνα 26-28 Σεπτεμβρίου 1984, Ερμούπολη 29-30 Σεπτεμβρίου 1984, Τόμος Β΄, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού – «Μνήμων», 1985, σ. 521-531.

——— , «Προβλήματα δημογραφίας και γεωγραφίας του ελληνικού χώρου», Σεμιναριακά Μαθήματα, Τετράδια Εργασίας 7, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 1984, σ. 3-30.

——— , «Μέγεθος και σύνθεσης της οικογένειας στην Πελοπόννησο γύρω στα 1700», Τα Ιστορικά 1, τχ. 1 (Σεπτέμβριος 1983), σ. 5-18.

——— , «Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Ελλάδα 1832-1871» στο Εκσυγχρονισμός και Βιομηχανική Επανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο Αιώνα, Αθήνα, Θεμέλιο, 1980, σ. 216-235.

——— , «Δημογραφικές εξελίξεις» στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ΄, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1975, σ. 152-158.

——— , «Από το Ναύπλιο στην Τριπολιτσά: η σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας τον 18ο αιώνα», Ερανιστής 11 (1974), σ. 41-56.

Πετρονώτης, Αργύρης. Αρκαδία – Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Αθήνα, Μέλισσα, 1986.

——— , «Η Οθωμανική Τριπολιτσά (Μνημεία Αρχιτεκτονικής)», Πελοποννησιακά 17 – Παράρτημα. Πρακτικά του Β΄ Τοπικού Συνεδρίου Αρκαδικών Σπουδών (Τεγέα – Τρίπολης 11-14 Νοεμβρίου 1988), Αθήνα 1990, σ. 264-267.

Πίκουλας, Α. Γιάννης. Λεξικό των οικισμών της Πελοποννήσου, Αθήνα, HOROS, 2001.

Πολίτης, Γ. Νικόλαος. Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων, Εκδιδόμεναι αποφάσει του υπουργείου των Εσωτερικών, Αθήνα, Τυπογραφείο Δημ. Μ. Δελή, 1920.

Σαΐτας, Γιάννης. Το έργο της Γαλλικής Επιστημονικής Αποστολής του Μοριά 1829-1838, Β΄ Μέρος Τμήμα Αρχαιολογίας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Γλυπτικής, Επιγραφών, Αθήνα, Μέλισσα, 2017.

——— , Το έργο της Γαλλικής Επιστημονικής Αποστολής του Μοριά 1829-1838, Α΄ Μέρος Τμήμα Φυσικών επιστημών, Αθήνα, Μέλισσα, 2011.

——— , «Η Γαλλική Αποστολή. Η Επιστημονική Εξερεύνηση του Μοριά, 1829-1830», Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Η Ελληνική Επανάσταση 1821-1832. Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας και η ίδρυση του ελληνικού κράτους, τ. Γ΄, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003, σ. 389-404.

Σκιαδάς, Ελευθέριος. Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912: σχηματισμός, σύσταση, εξέλιξη, πληθυσμός, εμβλήματα, Αθήνα 1994.

Σταματελάτος, Μιχαήλ – Σταματελάτου-Βάμβα, Φωτεινή. Επίτομο Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδος, Αθήνα, Ερμής, 2006.

Τόμπρος, Νίκος. «Παρόδιοι σταθμοί και μοναστηριακά σύνολα στον Μοριά την οθωμανική περίοδο: Χώροι φιλοξενίας και προστασίας των ταξιδιωτών» Θεολογία 89 (2018), σ. 129-162.

Τσακόπουλος, Παναγιώτης. «Τρίπολη: Πολεοδομική, Μορφολογική μελέτη της μετάβασης απ’ την οθωμανική στη νεοελληνική πόλη», στο Πρακτικά του διεθνούς συμποσίου ιστορίας, «Νεοελληνική Πόλη: Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος», Αθήνα 26-28 Σεπτεμβρίου 1984, Ερμούπολη 29-30 Σεπτεμβρίου 1984, τ. Α΄, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού – «Μνήμων», 1985, σ. 297-325.

Φέστας, Μιχάλης. Το οικιστικό πλέγμα της Πελοποννήσου στα χρόνια της Επανάστασης του 1821: Ιστοριογραφικές και μεθοδολογικές προϋποθέσεις, ερευνητικά ζητούμενα, παραδείγματα επεξεργασίας δεδομένων. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΚΕΑΕ, Αθήνα, Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2021. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/pfiles/journals/54/editor-uploads/issues/KEAE04.html?1=C04&2=00&4=GR

Φωτόπουλος, Φ. Αθανάσιος. «Αυτοβιογραφία Ρήγα Παλαμήδη», Πελοποννησιακά 17 – Παράρτημα. Πρακτικά του Β΄ Τοπικού Συνεδρίου Αρκαδικών Σπουδών (Τεγέα – Τρίπολης 11-14 Νοεμβρίου 1988) Αθήνα 1990, σ. 321-341.

Χουλιαράκης, Μιχαήλ. Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακή Εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971, τ. Α΄, Μέρος I, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1973.

Davies, Siriol. «Το διαμέρισμα της Τρίπολης», Όλγα Κατσιαρδή-Hering (επιμ.), Βενετικοί χάρτες της Πελοποννήσου, τέλη 17ου-αρχές 18ου αιώνα: Από τη συλλογή του Πολεμικού Αρχείου της Αυστρίας, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2018, σ. 291-314.

Pylia, Martha. «Les notables moréotes, fin du XVIIIe début du XIX siècle: fonctions et comportements», Volume I-II, PhD diss. Université de Paris I – Panthéon Sorbonne, 2001.

Syrett-Frangakis, Elena and Wagstaff, Malcolm. “The Height Zonation of Population in the Morea, c.1830”, The Annual of the British School Archaeology at Athens, 87 (1992), σ. 439-446.

——— , “Settlement Pattern Change in the Morea (Peloponnisos), c. A.D. 1700-1830”, Byzantine and Modern Greek Studies 22 (1987), σ. 163-192.