Οικισμος

Νεστάνη

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Τσιπιανά
ΦΕΚ 179/1927

Υψόμετρο

680 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Νεστάνης (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Νεστάνης (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Νεστάνης (30/08/1927 - 31/12/1998)
Κοινότητα Τσιπιανών (24/03/1914 - 29/08/1927)
Δήμος Μαντινείας (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1460-1463 Çipyana 60 Liakopoulos, Early Ottoman Peloponnese, 253-255
1583 Cipyana 30 Balta, Population, 178-180
1700 Tsipiana 114 846 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1716 Cipyana 105 Balta, Population, 183-185
1828 Τζιπιανά 137 423 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Κωμόπ. Τσιπιανά 116 502 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Tsipiana 114 846 Bory, Expedition, 92-93
1844 Τσιπιανά 1108 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Τσιπιανά 203 1203 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Η Νεστάνη (πρώην Τσιπιανά) έχουσα περί τας 2500 κατοίκους, κείται Β.Α. και εις απόστασιν 15 χιλιομέτρων της Τριπόλεως και εις τους πρόποδας του όρους Αρτεμισίου, συνδέεται δι’ αμαξιτής οδού μέχρι της Τριπόλεως, ήτις διασχίζει την μεγάλην έκτασιν των αμπελώνων Τριπόλεως-Μηλιάς.
Άνωθεν ταύτης προβάλλει μεγαλοπρεπώς το απότομον ύψωμα Γουλυάς, εις τους πρόποδας του οποίου και εις απόστασιν περί τα δύο χιλιόμετρα, άνω της κωμοπόλεως κείται η Σταυροπηγιακή Μονή Γοργοεπηκόου […]
Εορτάζει την Κοίμησιν της Θεοτόκου την 15 Αυγούστου και όπου προσέρχονται πλείστοι των κατοίκων των Δήμων Μαντινείας-Τριπόλεως-Τεγέας-Κορυθίου, Λυρκείας, Άργους κλπ.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 140, 1/1/1935