Οικισμος

Μονή Γοργοεπηκόου

Υψόμετρο

900 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Νεστάνης (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Νεστάνης (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Νεστάνης (30/08/1927 - 31/12/1998)
Κοινότητα Τσιπιανών (24/03/1914 - 29/08/1927)
Δήμος Μαντινείας (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1828-1830 Μονή Τσιπιανά - - Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Tsipiana 20 Bory, Expedition, 92-93
1851 Μονή Τσιπιανών, διατηρούμενη - - Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού