Οικισμος

Μάναρης

Υψόμετρο

774 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Μάναρη (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Μάναρη (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Μάναρη (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Βαλτετσίου (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Ασέας (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Manari 34 115 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1828-1830 Μανάρι 60 266 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Manari 60 266 Bory, Expedition, 92-93
1844 Μανάρι 243 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Μανάρι 77 384 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κατόπιν αιτήσεων των κάτωθι κοινοτήτων προς την Νομαρχίαν, παρεκλήθη ο μηχανικός κοινοτήτων ίνα μεταβή εκεί δια την επιστασίαν ή μελέτην διαφόρων κοινοτικών έργων εις τα κάτωθι κοινότητας:
[…]
5) Εις Μάναρι διά την αποπεράτωσιν της χαράξεως της εκεί κοινοτικής οδού από χάνι Ταλαγάνη ως και δια την σύνταξιν μελέτης υδρεύσεως του χωρίου εκ της πηγής του Κανδάλου.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 168, 28/7/1935