Οικισμος

Κουβέλια

Υψόμετρο

638 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Καλτεζών (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Καλτεζών (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Καλτεζών (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Καλτεζών (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Cuvelia 5 21 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1828-1830 Κουβέλι 11 49 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Kouvélia 11 49 Bory, Expedition, 92-93
1851 Κουβέλι - - Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Την 20ην Ιουνίου και ώραν 10-12 π.μ. θα διεξαχθή εν τω Νομαρχιακώ καταστήματι δημοπρασία διά την κατασκευήν γεφύρας εις το χωρίον Κουβέλια. Το έργον τούτο προϋπολογίσθη εις δρχ. 50 χιλιάδας περίπου.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 59, 18/6/1933