Οικισμος

Εύανδρον

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Μπερμπάτι
ΦΕΚ 179/1927
Χώμα
ΦΕΚ 157/1932

Υψόμετρο

674 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Ευάνδρου (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Ευάνδρου (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Ευάνδρου (14/05/1932 - 31/12/1998)
Κοινότητα Χώματος (17/01/1931 - 13/05/1932)
Κοινότητα Παλλαντίου (30/08/1927 - 16/01/1931)
Κοινότητα Μπεσιρίου (24/03/1914 - 29/08/1927)
Δήμος Τριπόλεως (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Παλλαντίου (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Birbati 16 60 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1716 Birbad 35 Balta, Population, 183-185
1828 Μπερμπάτι 18 49 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Μπερμπάτι 22 95 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Birbati 11 48 Bory, Expedition, 92-93
1844 Μπερμπάτι 138 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Μπερμπάτι 25 119 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Το οροπέδιον της Αρκαδίας, ήτις κείται εν τω μέσω σχεδόν της Πελοποννήσου, περιβάλλουσι δίκην στεφάνου πολλά όρη. Μεταξύ τούτων σχηματίζονται πολλά λεκανοπέδια, μικρά και μεγάλα. […]
Ο σχηματισμός της λίμνης Τάκκας* ως και των άλλων των σχηματιζομένων εν τω λεκανοπεδίω τούτο ήτο φυσικόν και αναγκαίον να γίνη, διότι τα περιβάλλοντα τούτο όρη είναι το Παρθένιον, Αρτεμίσιον, Μαίναλον και οι εκφυόμεναι βουνοσειραί εκ του Πάρνωνος και των λοιπών ορέων κύκλω ουδεμίαν ποτάμιον έκρυσιν τότε άφηνον ως ουδέ σήμερον έχουσιν τοιαύτην.
Η διαβρωτική δ’ όμως τούτων δύναμις από χρόνων αμνημονεύτων επειδή τα ειρημένα όρη σχηματίζονται εκ τιτανολίθου διήνοιξεν απορροφητικά φρέατα ή χοάνας και καταβόθρας. Δια τούτο ταύτα καταδύονται εις την γην και ούτω συντελείτο έκτοτε και τότε και νυν η αποστράγγισις της πεδιάδος (λεκανοπεδίου) εν των συλλεγομένων εν αυτή υκτίου και πηγαίου ύδατος. […]

*βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον οικισμό.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 180, 20/10/1935