Οικισμος

Επισκοπή

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Ιμπραήμ Εφέντη
ΦΕΚ 326/1915

Υψόμετρο

697 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Επισκοπής (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Επισκοπής (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Επισκοπής (28/01/1948 - 31/12/1998)
Κοινότητα Αλέας (03/09/1940 - 27/01/1948)
Κοινότητα Τεγέας (28/08/1915 - 02/09/1940)
Κοινότητα Πιαλίου (24/03/1914 - 27/08/1915)
Δήμος Τεγέας (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Braim Affendi 8 47 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1716 çiftlik İbrahim Efendi (Ahurye) - Balta, Population, 183-185
1828 Ιμπραήμ Εφένδη 18 44 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Μπραΐμ Εφένδη 13 56 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Ibrahim-Effendi 18 88 Bory, Expedition, 92-93
1844 Ιμραϊμεφέντη 116 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Ιμπραϊμεφέντη 26 122 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Χθές έληξε και η εν τω Δήμω Τεγέας κατα την θέσιν «Επισκοπή» τελεσθείσα εμπορική πανήγυρις διαρκέσασα επί τέσσαρας ημέρας. Αρκεται συναλλαγαί έλαβον χώραν, επωληθήσαν δε και περί τα 200 κτήνη·
εις τα μέλη του Τεγεατικού Συνδέσμου άτινα έλαβον την πρωτοβουλίαν διά την ίδρυση της πανηγύρεως ταύτης, καταβαλόντα και πάσα προσπάθειαν όπως καταστή αυτή όσον οίον τε ζωηρά, οφείλεται πας έπαινος·
αρκετήν υποστήριξιν έσχεν η πανήγυρις αυτή εκ της πόλεώς μας τών κατοίκων αθρόων εκεί συρρευσάντων.

Εφημερίδα Αρκαδία, φ. 953, 19/8/1886

[…] το εύφορον και άριστα καλλιεργημένον Τεγεατικόν πεδίον, όπερ μεσημβρινοδυτικώς μεν διήκει μέχρι του χωρίου Ιμβραήμ Εφέντη, υπό 35 επίσης οικογενειών οικουμένου, μεσημβρινώς δε μέχρι του Πιαλίου.

Χρήστος Π. Κορύλλος, Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν, Πάτρα, Αχαϊκή Βιβλιοθήκη, 2014 (α΄ έκδοση Πάτρα 1890), σ. 78.

Ο Σταθμός ούτος* ιδρύθη μόλις προ διετίας εντός περιβόλου εξ 20 περίπου στρεμμάτων, αποτελούντος την περιοχήν του παλαιού ναού της Επισκοπής,
ον εσχάτως ανεκαίνισεν ο Τεγεατικός Σύνδεσμος δια συνεισφορών. Απέχει η τοποθεσία αυτή περί το εν περίπου χιλιόμετρον από του Πιαλίου της πρωτευούσης του δήμου και υπέρ τα 4 χιλιόμετρα από της Τριπόλεως, μεθ’ ης συνδέεται δι’ αμαξιτής οδού.

*εννοείται ο Γεωργικός Σταθμός Τεγέας

Εφημερίδα Τεγέα, φ. 39, 26/10/1895

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ…

Όποιος επισκεφθή τις ημέρες αυτές την Επισκοπή της Τεγέας, θα φύγη απ’ εκεί με μια ανάμνηση γεμάτη αρώματα λουλουδιών. […]
Πασχαλιές κι ακακίες και θριαμβευτικά ανθισμένες αγριοκερασιές παραταγμένες στους ολάνθιστους δρόμους […]
Παντού όπου κι αν κάνετε θα ιδήτε να σχηματίζεται γύρω σας μια εορταστική ανοιξιάτικη γιορτή από λουλούδια […]
Η γοητεία του αρχαίου ερειπίου συγκερασμένη με το θέλγητρο των λουλουδιών χύνουν στην ψυχή μια γλύκα και τη χορταίνουν με μαγεία και ομορφιά […]
Και γύρω γύρω τ’ αρκαδικά βουνά φαντάζουν μέσα στο ιλαρό ανοιξιάτικο φως αχνά και αθέμελα, χρωματισμένη με απαλά κυανορόδινα χρώματα.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 56, 21/5/1933

Ο ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Μια 50ετής συνεχούς δράσεως ζωή, καρποφόρος εις επιτέλεσιν έργων κοινής ωφελείας, δεν είναι και τόσω ασήμαντο πράγμα εις τον τόπον μας, όπου οι Σύλλογοι δεν διαρκούν πολύ.
Ο «Τεγεατικός Σύνδεσμος», ιδρυθείς […] το 1883 […] υπερήφανος δύναται να επιδείξη σήμερον υποδειγματικήν την δράσιν του, εις την οποίαν οφείλεται η σημερινή διαμόρφωσις του Τεγεατικού ελδοράδο.
[…] αξίζει ο θαυμασμός και η ενίσχυσις πάντων διά την πραγμάτωσιν και των άλλων μεγαλεπήβολων προσπαθειών του, αναγόμενων εις την σύνδεσιν δια λεωφόρων μετά της Π. Επισκοπής όλων των τεγεατικών Κοινοτήτων,
την αναδάσωσιν των τεγεατικών υψωμάτων, την ίδρυσιν λουτρών εν τη Π. Επισκοπή, την κατασκευή φράγματος εις Σαρανταπόταμον, την ανόρυξιν αρτεσιανών φρεάτων, τον πλουτισμό του μοναδικού αγροκηπίου […]

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 70, 13/8/1933