Οικισμος

Χωτούσσα

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Χωτούσα

Υψόμετρο

770 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Χωτούσσης (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Χωτούσσης (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Χωτούσσης (02/05/1919 - 31/12/1998)
Κοινότητα Κώμης (24/03/1914 - 01/05/1919)
Δήμος Νάσων (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1828-1830 Χοτούσα 21 91 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Khotousa 22 100 Bory, Expedition, 92-93
1844 Χοτούσα 132 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Χοτούσα 37 129 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού