Οικισμος

Αραχαμίται

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Αραχαμίταις

Υψόμετρο

747 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Αραχαμιτών (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Αραχαμιτών (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Αραχαμιτών (10/02/1927 - 31/12/1998)
Κοινότητα Βαλτετσίου (24/03/1914 - 09/02/1927)
Δήμος Βαλτετσίου (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Aracamites 5 12 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
ca.1830 Rhakhamytaes 30 138 Bory, Expedition, 92-93
1844 Αραχαμίταις 50 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Αραχαμίταις 10 43 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Είναι βεβαίως, γνωστή εις τους αναγνώστας μας, η υποδειγματική τω όντι δράσις του λαμπρού Συλλόγου των Αραχαμητιωτών η «Μεταμόρφωσις του Σωτήρος». […]
Κύριον έργον του Συλλόγου υπήρξεν η ίδρυσις του μεγάλου αγροκηπίου, πλησίον των Αραχαμητών, και εν τη γραφική τοποθεσίας της «Σωτείρας».
Το έργον τούτο εις το ολιγόχρονον διάστημα από της ιδρύσεώς του, επροχώρησεων αλματωδώς, φυτευθέντων χιλιάδων όλων δασικών και οπωροφόρων δένδρων, μεγάλων φυτωρίων κλπ.
κατασκευασθείσης θαυμασίας παρά την πηγήν δεξαμενής και ανακαινισθέντος τελείως του εξωκκλησίου της Μεταμορφώσεως.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 53, 30/4/1933