Οικισμος

Αλέα

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Πιαλί
ΦΕΚ 294/1915
Τεγέα
ΦΕΚ 271/1940

Υψόμετρο

682 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Αλέας (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Αλέας (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Αλέας (03/09/1940 - 31/12/1998)
Κοινότητα Τεγέας (28/08/1915 - 02/09/1940)
Κοινότητα Πιαλίου (24/03/1914 - 27/08/1915)
Δήμος Τεγέας (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1828 Πιαλή 54 145 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Πιαλή 54 234 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Piali 53 169 Bory, Expedition, 92-93
1844 Πιαλί 413 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Πιαλί 110 481 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Εν τω Τεγεατικώ πεδίω εμπεριλαμβάνονται νυν 18 χωρία, αποτελούντα τον δήμον Τεγέας, ου πρωτεύουσα είναι το χωρίον Πιαλί, οικούμενον υπό 100 οικογενειών.

Χρήστος Π. Κορύλλος, Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν, Πάτρα, Αχαϊκή Βιβλιοθήκη, 2014 (α΄ έκδοση Πάτρα 1890), σ. 78.

Μετανάστευσις Τεγεατών.

Η Τεγέα* είναι ανάστατος, καθ’ εκάστην αναχωρούσιν εκείθεν δι΄ Αμερικήν. Προχθές περί του 200 έφυγον μεταβαίνοντες εις Αμερικήν.

*εννοείται η περιοχή της Τεγέας

Εφημερίδα Τεγέα, φ. 7, 16/3/1894