Οικισμος

Βλαχοκερασέα

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Βλαχοκερασιά

Υψόμετρο

956 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Βλαχοκερασέας (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Βλαχοκερασέας (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Βλαχοκερασέας (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Μανθυρέας (25/08/1869 - 23/03/1914)
Δήμος Καλτεζών (08/03/1841 - 24/08/1869)
Δήμος Μανθυρέας (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1583 Ivlahikerasya 104 Balta, Population, 178-180
1700 Vlaco Chierasia 48 200 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1716 Ivlahikerasya 74 Balta, Population, 183-185
1828 Βλαχοκερασιά 93 395 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Βλαχοκερασιά 105 455 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Vlakho-Kérasia 91 497 Bory, Expedition, 92-93
1844 Βλαχοκερασιά 881 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Βλαχοκερασιά 170 965 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

ΙΔΡΥΣΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑ

Συνεστήθη εν Βλαχοκερασιά Σωματείον υπό την επωνυμίαν «Σύνδεσμος Βλαχοκερασιωτών η Πρόοδος» με έδραν την Βλαχοκερασιάν.
Σκοπός του νέου Συνδέσμου είναι η αποπεράτωσις του ανεγειρομένου Ναού Βλαχοκερασιάς, η ίδρυσις εν αυτή Βιβλιοθήκης, ο καταρτισμός Σχολικού κήπου, η ίδρυσις  φυτωρίου οπωροφόρων δένδρων,
η αναδάσωσις της περιφέρειας, η μεταφορά του νεκροταφείου, η κατασκευή οδών, η ενίσχυσις της γεωργίας, κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας και παντός εν γένει τείνοντος εις την πρόοδον και ευμημερίαν της Κοινότητος Βλαχοκερασιάς.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 54, 7/5/1933