Οικισμος

Τζίβας

Υψόμετρο

680 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Τζίβα (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Τζίβα (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Τζίβα (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Τεγέας (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Ziva 5 13 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1716 çiftlik Muzaki (Muzaki) - Balta, Population, 183-185
1828 Τζίβα 24 84 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Τζίβα 25 108 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Tziva 23 86 Bory, Expedition, 92-93
1844 Τσίβα 233 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Τσίβα 41 256 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κατόπιν αιτήσεων των κάτωθι κοινοτήτων προς την Νομαρχίαν, παρεκλήθη ο μηχανικός κοινοτήτων ίνα μεταβή εκεί δια την επιστασίαν ή μελέτην διαφόρων κοινοτικών έργων εις τα κάτωθι κοινότητας:
[…]
2) Εις Τζίβα δια το εκεί υδραγωγείον και την συνέχισιν των εργασιών αυτού ως και δια την παροχήν οδηγιών, ίνα αφαιρεθώσι τα καλούπια εκ της στέγης του ανακαινισθέντος ναού.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 168, 28/7/1935