Οικισμος

Σβωλαίικα

Διοικητική Υπαγωγή

Κοινότητα Σταδίου (03/09/1940 - 19/03/1961)
Κοινότητα Αχουρίων (24/03/1914 - 02/09/1940)
Δήμος Τεγέας (12/05/1835 - 23/03/1914)

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού