Οικισμος

Στάδιον

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Αχούρια
ΦΕΚ 271/1940

Υψόμετρο

679 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Σταδίου (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Σταδίου (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Σταδίου (03/09/1940 - 31/12/1998)
Κοινότητα Αχουρίων (24/03/1914 - 02/09/1940)
Δήμος Τεγέας (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Acuria 36 188 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1716 Ahurye - Balta, Population, 183-185
1828 Aχούρια (ομού με τα Πυργέικα) 52 148 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Αχούρια 49 212 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Akhouria 54 235 Bory, Expedition, 92-93
1844 Αχούρια 432 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Αχούρια 58 480 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Ανατολικώς του Πιαλίου, εις απόστασιν μόλις ¼ της ώρας, κείνται τα Αχούρια, οικούμενα υπό 90 οικογενειών και μικρόν τι περαιτέρω τούτων τα Πυργαίικα, υπό 40 οικογενειών και τα Γιοκαραίικα υπό 15 οικογενειών.

Χρήστος Π. Κορύλλος, Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν, Πάτρα, Αχαϊκή Βιβλιοθήκη, 2014 (α΄ έκδοση Πάτρα 1890), σ. 83.

Δημοτικά έργα εν Τεγέα.

Μανθάνομεν ευχαρίστως […] ότι […] κατασκευάζονται διάφοροι οδοί. Εχαράχθη δε η από Κερασίτσας εις Πιαλίων Αχούρια οδός ήτις θα συνδέση τας οδούς Σπάρτης-Κυνουρίας.

Εφημερίδα Τεγέα, φ. 12, 28/4/1896