Οικισμος

Σκοπή

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Μπεντένι

Υψόμετρο

688 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Σκοπής (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Σκοπής (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Σκοπής (30/08/1927 - 31/12/1998)
Κοινότητα Μπεντενίου (24/03/1914 - 29/08/1927)
Δήμος Τριπόλεως (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Bedegnico 16 87 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1716 Benden-i Kebir 7 Balta, Population, 183-185
1828-1830 Μπεντένι 14 61 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Bédéni 22 81 Bory, Expedition, 92-93
1844 Μπεδένι 124 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Μπεδένι 27 126 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Εκ μέρους του Υπουργού των Εσωτερικών απεστάλη έγγραφον προς την ενταύθα Νομαρχίαν, δι’ ου εκφράζεται η ευαρέσκεια προς τας Κοινότητας Λεονταρίου,
Πικερνίου, Τριλόφων, Κακουρίου, Καστανοχωρίου, Καράτουλας, Σκοπής, Σουλαρίου, Σκορτσινού, Ραψοματίου, διότι επέβαλον 10ήμερον προσωπικήν εργασίαν διά την εκτέλεσιν διαφόρων κοινοτικών έργων.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 62, 25/6/1933