Οικισμος

Σιλίμνα

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Συλίμνα

Υψόμετρο

899 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Σιλίμνης (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Σιλίμνης (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Σιλίμνης (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Φαλάνθου (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Τριπόλεως (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1583 Silimna - Balta, Population, 178-180
1700 Siglimna 19 80 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1716 Silimna - Balta, Population, 183-185
1828 Συλίμνα 48 116 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Σελίμνα 46 199 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Silimna 22 105 Bory, Expedition, 92-93
1844 Σελίμνα κ. Καρτερόλι 378 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Σιλίμνα και Καρτερόλι 86 427 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Έναντι των Τρικόρφων, κατά τας μεσημβρινάς υπωρείας του Μαινάλου κείται το χωρίον Συλίμνα (δήμος Φαλάνθου), υπό 80 οικογενειών οικούμενον.

Χρήστος Π. Κορύλλος, Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν, Πάτρα, Αχαϊκή Βιβλιοθήκη, 2014 (α΄ έκδοση Πάτρα 1890), σ. 62.