Οικισμος

Σανατόριον Μάκρης

Υψόμετρο

744 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Μάκρης (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Μάκρης (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Μάκρης (07/04/1951 - 31/12/1998)

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

[…] κατόπιν αποφάσεως της Κυβερνήσεως και προς καταπολέμησιν της φυματιώσεως, ιδρύεται πλησίον της Τριπόλεως μέγα Σανατόριον, ούτινος η δαπάνη θ’ ανέλθη εις 10 εκατομ. δραχμάς.
Προς τον σκοπόν τούτον αφίκοντο προχθές εις την πόλιν μας ο επιφανής εκ Λαγκαδίων φυματιολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου κ. Ι. Βαλτής μετά του Διευθυντού του Υπουργείου Υγιεινής κ. Χαριτάκη.
Οι αφιχθέντες υγιεινολόγοι εξήτασαν τα πέριξ της Τριπόλεως, προς καθορισμόν της τοποθεσίας, ένθα θ’ ανεγερθή το Σανατόριον, καταλήξαντες ως πληροφορούμεθα, εις την παρά την οδόν Γορτυνίας και υπέρθεν Καρτσόβης θαυμασίαν και κατάφυτον θέσιν.
Κατά τας ανακοινώσεις των δε, η ανέγερσις θ’ αρχίση συντομώτατα.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 54, 7/5/1933