Οικισμος

Ρίζαι

Υψόμετρο

680 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Ριζών (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Ριζών (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Ριζών (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Τεγέας (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Γαρέας (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Risa 30 135 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1716 çiftlik Rize (Manesi) 43 Balta, Population, 183-185
1828 Ρίζες 55 175 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Ρίζαις 62 268 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Rhizes 38 224 Bory, Expedition, 92-93
1844 Ρίζα 563 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Ρίζα 110 597 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Πέραν δε του Σαρανταποτάμου (Γαράτου) μεθ’ ου ενούται και το ποτάμι των Δολιανών, κείνται αι Ρίζαι (160 οικογένειες) το μεγαλείτερον χωρίον του δ. Τεγέας, εν ω υπάρχουσι και οικοδομαί άξιαι λόγου και δύο πύργοι Τουρκικοί, ο του Μαδούρου και ο του Ισούφαγα, κυρίων του τε χωρίου και της πέριξ ευφόρου πεδιάδος, επί Τουρκοκρατίας.

Χρήστος Π. Κορύλλος, Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν, Πάτρα, Αχαϊκή Βιβλιοθήκη, 2014 (α΄ έκδοση Πάτρα 1890), σ. 83.