Οικισμος

Πύργου Ρέμα

Διοικητική Υπαγωγή

Δημοτικό Διαμέρισμα Κανδήλας (01/01/1999 - 18/03/2001)
Κοινότητα Κανδήλας (19/03/1961 - 31/12/1998)

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού