Οικισμος

Πυργαίικα

Διοικητική Υπαγωγή

Κοινότητα Σταδίου (16/10/1940 - 19/03/1961)

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού