Οικισμος

Πιάνα

Υψόμετρο

1.064 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Πιάνας (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Πιάνας (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Πιάνας (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Φαλάνθου (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Piana 23 85 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1815 Piana 10 Pouqueville, Voyage, t. 5, 487
1828-1830 Πιάνα 38 165 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Piana 32 158 Bory, Expedition, 92-93
1844 Πιάνα 382 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Πιάνα 78 404 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Η Πιάνα (ύψ. 1.050 μ.) είναι πρωτεύουσα του δήμου Φαλάνθου, οικείται δε υπό 150 οικογενειών και κείται επί της ανατολικής πλευράς του όρους Φαλάνθου. Η κατώθι ταύτης πεδιάς εκαλείτο εν τη αρχαιότητι Πώλος.

Χρήστος Π. Κορύλλος, Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν, Πάτρα, Αχαϊκή Βιβλιοθήκη, 2014 (α΄ έκδοση Πάτρα 1890), σ. 58.

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΩΔΕΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΙΑΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΙΝ

Κατατοπισθείς μέσα εις ολίγους μήνας ο […] επί των ζητημάτων του Δήμου Τριπόλεως και καταστρώσας το πρόγραμμά του επέτυχε πρωτίστως άμα τη εκλογή του την σύναψιν δανείου,
με το προϊόν του οποίου κατασκεύασε το μνημειώδες υδραγωγείον, δι’ ου μετεφέρθησαν τα περίφημα νερά της Πιάνης εις Τρίπολιν […]
και ο Δήμος επετέλεσε τον άθλον να διατρύση ολόκληρον βουνό και ν’ ανοίξη σύραγγα 386 μέτρων […]

Εφημερίδα Νεολόγος της Τριπόλεως, φ. 60, 4/2/1934