Οικισμος

Περπατάρης

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Μουζάκι
ΦΕΚ 179/1927

Υψόμετρο

715 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Θάνα (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Θάνα (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Θάνα (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Τριπόλεως (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Παλλαντίου (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1460-1463 Mujaki 21 Liakopoulos, Early Ottoman Peloponnese, 253-255
1583 Agoustomuzaki 111 Balta, Population, 178-180
1700 Musachi 4 17 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1716 Muzaki - Balta, Population, 183-185
1828 Μουζάκι 13 44 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Μουζάκι 16 69 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Mouzaki 14 47 Bory, Expedition, 92-93
1844 Μουζάκι 109 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Μουζάκι 21 113 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού