Οικισμος

Παναγίτσα

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Γκιούσι
ΦΕΚ 179/1927

Υψόμετρο

520 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Παναγίτσας (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Παναγίτσας (19/02/1932 - 31/12/1998)
Κοινότητα Νυμφασίας (30/08/1927 - 18/02/1932)
Κοινότητα Γρανίτσης (24/03/1914 - 29/08/1927)
Δήμος Νυμφασίας (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Νάσων (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1851 Γκιούσι (και Παλαιοκλήσι), θέσεις αγροτικαί - - Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού