Οικισμος

Παλαιοχούνη

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Παληόχουνη

Υψόμετρο

703 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Παλαιοχούνης (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Παλαιοχούνης (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Παλαιοχούνης (16/01/1934 - 31/12/1998)
Κοινότητα Κεραστάρη (02/05/1919 - 15/01/1934)
Κοινότητα Αλύκας (24/03/1914 - 01/05/1919)
Δήμος Βαλτετσίου (25/07/1879 - 23/03/1914)

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

ΝΕΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Κατόπιν αποφάσεως της επιτροπής του νόμου 4108, ανεγνωρίσθησαν κοινότητες οι συνοικισμοί Αγριάκονα και Παληόχουνη υπαγόμενοι εις τα κοινότητας Καλτεζών και Κερασταρίου.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ.85, 26/11/1933

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως της επιτροπής του Νόμου 4108 ανεγνωρίσθησαν ίδιαι Κοινότητες, οι συνοικισμοί Καλπάκι εκ της Κοινότητος Ρούση και Παληόχουνη, αποσπασθείσης εκ της κοινότητος Νεστάνης.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 93, 28/1/1934