Οικισμος

Νούδημον

Διοικητική Υπαγωγή

Δήμος Ορχομενού (12/05/1835 - 08/02/1908)

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού