Οικισμος

Μπασιάκου

Διοικητική Υπαγωγή

Δήμος Τριπόλεως (12/05/1835 - 16/05/1928)

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού