Οικισμος

Μαυρίκιον

Υψόμετρο

906 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Μαυρικίου (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Μαυρικίου (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Μαυρικίου (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Τεγέας (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Γαρέας (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1583 Mavriki 62 Balta, Population, 178-180
1700 Mavrichi 14 70 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1828 Μαυρίκι 47 149 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Μαυρίκι 36 156 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Mavriki 36 89 Bory, Expedition, 92-93
1844 Μαυρίκι 298 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Μαυρίκι 63 315 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

ΜΑΥΡΙΚΙ

Ένα χωριό, που η θέα του απ’ οποιοδήποτε άλλο γειτονικό χωριό είναι τελείως αποκλεισμένη, αποτελεί πράγματι κάτι τι το άγνωστον στους περισσοτέρους. Ένα χωριό που μαζί με άλλα 17 του κάμπου της Τεγέας, αποτελούσε τον τέως Δήμον Τεγέας. Αλλά τι ειρωνεία!
Να συγκαταλέγεται ένα απομεμακρυσμένο χωριό απάνω στα βουνά, τελείως άγονο και απομονωμένο, με τα πλουτοφόρα και ανελιπώς εξυπηρετούμενα δια συγκοινωνίας άλλα χωριά της Τεγέας.
Αν θελήση κανείς να επισκεφθή το Μαυρίκι θα διστάση αναλογιζόμενος ότι πρόκειται να διανύση την από Πιαλίου-Μαυρίκι απόστασιν εις 2 ώρας, πεζή ή έφιππος.
Οι εκάστοτε πολιτευταί της επαρχίας μας δεν εδέησε να κατανοήσουν τας ανάγκας του μοναδικού τούτου χωρίου, το οποίον στερείται της απαραιτήτου οδικής συγκοινωνίας, ενώ εκ παραλλήλου όλα τα γειτονικά μας χωρία ακόμη και τα πιο απομεμακρυσμένα απολαμβάνουν του στοιχειώδους τούτου αγαθού.
Η ακάματος προσπάθεια της προσωπικής εργασίας μόλις κατόρθωσε μέχρι τούδε ν’ ανοίξη ένα βατόν δρόμον μέχρι της θέσεως «Τέντε Πηγάδι» (πλησίον χειμάρρου Ξεριά).

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 68, 30/7/1933

Στους πρόποδας του γέρο-Πάρνωνα δυτικά βρίσκεται χτισμένο ένα γραφικό χωριουδάκι το Μαυρίκι, που κατ’ ευφημισμό υπάγεται στα χωριά του τ.δ. Τεγέας˙
διότι τί σχέσι έχει το Μαυρίκι με τα λιθάρια του και τα πουρνάρια του με τον εύφορον κάμπο της πλουσίας Τεγέας;
Τυπικώς λοιπόν υπάγεται στην Τεγέα, ουσιαστικά όμως είναι ανεξάρτητο χωριό μακρυά από τον άλλο κόσμο από την κίνησι, το θόρυβο, τους χωροφύλακες, ιδίως τον χειμώνα που ο πλημμυρών Σαρανταπόταμος το έχει αποκλεισμένο για αρκετούς μήνας από τον άλλο κόσμο.
Μέσα στη μοναξιά του, το Μαυρίκι δεν έμεινε καθόλου πίσω στην πρόοδο, αλλά παρακολουθεί κατά πόδας τον πολιτισμό σε όλας του τας εκδηλώσεις, χάρις στην αγάπη των κατοίκων για την πρόοδον και εις ωρισμένους προοδευτικούς Μαυρικιώτας, οίτινες διευθύνουν τας τύχας του χωριού.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 160, 2/6/1935