Οικισμος

Μαρμαριά

Υψόμετρο

696 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Αθηναίου (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Αθηναίου (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Αθηναίου (20/10/1961 - 31/12/1998)
Κοινότητα Πάπαρη (24/03/1914 - 19/10/1961)
Δήμος Βαλτετσίου (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Ορεστασίου (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1828-1830 Μαρμαριάς 10 51 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Marmaria 10 48 Bory, Expedition, 92-93
1844 Μαρμαριά 104 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Μαρμαριά 21 108 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού