Οικισμος

Μαίναλον

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Ζαράκωβα
ΦΕΚ 193/1928

Υψόμετρο

866 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Μαινάλου (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Μαινάλου (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Μαινάλου (20/09/1928 - 31/12/1998)
Κοινότητα Ζαράκωβας (24/03/1914 - 19/09/1928)
Δήμος Φαλάνθου (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Τριπόλεως (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1583 Zarakova 25 Balta, Population, 178-180
1815 Aracova 15 Pouqueville, Voyage, t. 5, 487
1828-1830 Ζαράκοβα 151 654 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Zarakhova 16 68 Bory, Expedition, 92-93
1844 Ζαράκοβα 186 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Ζαράκοβα 33 140 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Ανεχωρήσαμε εκ Δαβιάς κατευθυνόμενοι εις το τέρμα της πεζοπορίας ημών, εις Τρίπολιν […] αφέντες προς αριστεράν την Ζαράκοβαν, οικουμένην υπό 50 οικογενειών και ανήκουσαν εις τον δ. Φαλάνθου.

Χρήστος Π. Κορύλλος, Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν, Πάτρα, Αχαϊκή Βιβλιοθήκη, 2014 (α΄ έκδοση Πάτρα 1890), σ. 61.