Οικισμος

Λιανός

Υψόμετρο

664 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Αμπελακίου (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Αμπελακίου (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Αμπελακίου (29/07/1936 - 31/12/1998)
Κοινότητα Μάναρη (24/03/1914 - 28/07/1936)
Δήμος Βαλτετσίου (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Ασέας (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Lianù 23 59 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1828-1830 Λιανού 23 99 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Lianou 22 99 Bory, Expedition, 92-93
1844 Λιανού 91 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Λιανού 21 99 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού