Οικισμος

Κολλίναι

Υψόμετρο

768 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Κολλινών (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Κολλινών (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Κολλινών (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Καλτεζών (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Coline 108 439 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1828-1830 Κολίναι 168 858 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Kolinaes 168 858 Bory, Expedition, 92-93
1844 Κολλίνα 1244 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Κολλίνα 280 1341 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού