Οικισμος

Γαρούνι

Διοικητική Υπαγωγή

Δήμος Τεγέας (08/03/1841 - 08/02/1908)
Δήμος Μανθυρέας (12/05/1835 - 07/03/1841)

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού