Οικισμος

Έλατος

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Άνω Άγαλη

Διοικητική Υπαγωγή

Δημοτικό Διαμέρισμα Λίμνης (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Λίμνης (05/03/1955 - 31/12/1998)
Κοινότητα Κάτω Άγαλης (24/03/1914 - 04/03/1955)
Δήμος Νάσων (25/07/1879 - 23/03/1914)

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού