Οικισμος

Δόριζας

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Δώριζας

Υψόμετρο

740 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Δόριζα (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Δόριζα (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Δόριζα (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Βαλτετσίου (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Ασέας (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1583 Doriza 31 Balta, Population, 178-180
1700 Dorisa 29 114 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
ca.1830 Doriza Bory, Expedition, 92-93
1844 Δόριζα 131 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Δόριζα 37 179 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΟΡΙΖΗΣ

Συνετάχθη παρά της Μηχανικής υπηρεσίας Κοινοτήτων μελέτη διά την κατασκευήν μικράς γέφυρας επί της οδού Δορίζης.
Η απαιτούμενη δαπάνη γιά την κατασκευήν της εν λόγω γεφύρας θα ανέλθη εις 30 χιλ. δρχ. Περίπου, η πίστωσις δε αυτή θα δοθή παρά του Επαρχιακού Ταμείου Οδοποιίας.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 68, 30/7/1933