Οικισμος

Δαβιά

Υψόμετρο

843 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Τσελεπάκου (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Τσελεπάκου (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Τσελεπάκου (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Φαλάνθου (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Μαινάλου (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1583 Davya 75 Balta, Population, 178-180
1700 Davia 20 72 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1805-1806 Daviá 12 Leake, Travels in the Morea, v. 2 , 52
1815 Javia 10 Pouqueville, Voyage, t. 5, 487
1828-1830 Δαβιό - - Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Davia 22 88 Bory, Expedition, 92-93
1844 Δαβιά 180 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Δαβιά, Άνω και Κάτω 41 201 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

[..] αποχωρούμε από τη Δαβιά, που βρίσκεται προς στα δεξιά μας προς το Μαίναλο και αποτελείται από 12 φτωχικές καλύβες.

William Martin Leake, Travels in the Morea, v.2, London, John Murray, 1830, σ. 52.

Η Δαβιά, χωρίον του δ. Φαλάνθου, διαιρείται εις δύο συνοικισμούς, εις Άνω και Κάτω Δαβιάν, διόπερ και τα δύο χωριά ομού Δαβιαίας υπό του λαού καλούνται.
Αμφότερα οικούνται υπό 50, ως έγγιστα, οικογενειών, ασχολουμένων, εις τε την γεωργίαν και την κτηνοτροφίαν.

Χρήστος Π. Κορύλλος, Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν, Πάτρα, Αχαϊκή Βιβλιοθήκη, 2014 (α΄ έκδοση Πάτρα 1890), σ. 60

ΜΕΛΕΤΑΙ – ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εκ μέρους της ενταύθα Μηχανικής υπηρεσίας Κοινοτήτων συνετάχθησαν αι κάτωθι μελέται διά την κατασκευήν διαφόρων έργων: 1) Σύνταξις μελέτης διά την κατασκευήν γέφυρας της οδού Δαβιάς-Τσελεπάκου.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 63, 2/7/1933