Οικισμος

Ασέα

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Κανδρέβα
ΦΕΚ 179/1927

Υψόμετρο

833 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Ασέας (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Ασέας (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Ασέας (30/08/1927 - 31/12/1998)
Κοινότητα Κανδρέβας (24/03/1914 - 29/08/1927)
Δήμος Βαλτετσίου (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Ασέας (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Candreva 31 96 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1828-1830 Καντεύρα 50 221 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Kandréva 50 221 Bory, Expedition, 92-93
1844 Καντρέβα 321 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Καντρέβα 71 332 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κατόπιν αιτήσεων των κάτωθι κοινοτήτων προς την Νομαρχίαν, παρεκλήθη ο μηχανικός κοινοτήτων ίνα μεταβή εκεί δια την επιστασίαν ή μελέτην διαφόρων κοινοτικών έργων εις τα κάτωθι κοινότητας:
[…]
4) Εις Ασέαν διά την μελέτην υδρεύσεως της κοινότητος εκ της πηγής «Μπαλούπα» απεχούσης ένα χιλιόμετρον εκ του χωρίου, ως και καθοδήγησιν τρόπου μεταφορά του ύδατος.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 168, 28/7/1935

ΑΣΕΑ
-Η εμποροζωοπανήγυρις
-Ο εξωραϊσμός του χωριού.

Με μεγάλην τάξιν και συρροήν πανηγυριστών διεξήχθη η από ετών συσταθείσα εμποροπανήγυρις Ασέας, κατά την οποίαν οι επισκέπται και διάφοροι έμποροι εύρον την εξυπηρετικήν προθυμίαν των χωρικών μας. […]
Πολλοί ξένοι διενυκτέρευσαν εις το χωριό μας και επ’ ευκαιρία εθαύμασαν το Σπετσεροπούλειον άλσος, το οποίον χάρις εις τα ενέργειας του Συνδέσμου έχει καταστεί χάρμα ειδέσθαι. Η νέα οδός από του Σταθμού μεγάλην ευκολίαν παρέχει στους ξένους διά την επίσκεψιν και παραμονήν στο χωριό μας.
Η Ασέα πνιγμένη στο πράσινο φαντάζει υπέροχα από μακρυά με τα κατάλευκα σπίτια της τα οποία οι κάτοικοι φιλοτίμως και με κάθε επιμέλεια ασβέστωσαν, τόσον τέλεια ώστε μια χαρούμενη εικόνα αντιθέσεως πρασίνου και λευκού παρουσιάζεται.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ.220, 15/8/1936