Οικισμος

Αρκουδόρρευμα

Διοικητική Υπαγωγή

Κοινότητα Πιάνας (05/07/1924 - 16/05/1928)
Κοινότητα Τσελεπάκου (24/03/1914 - 04/07/1924)
Δήμος Φαλάνθου (12/05/1835 - 23/03/1914)

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού