Οικισμος

Αλωνίσταινα

Υψόμετρο

1.142 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Αλωνισταίνης (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Αλωνισταίνης (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Αλωνισταίνης (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Φαλάνθου (08/03/1841 - 23/03/1914)
Δήμος Ελισσούντος (12/05/1835 - 07/03/1841)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Alonistena 38 141 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1805-1806 Alonístena 70 Leake, Travels in the Morea, v. 2 , 55
1815 Alonisteno 150 Pouqueville, Voyage, t. 5, 487
1828-1830 Αλωνίσταινα 127 550 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Alonistena 280 1426 Bory, Expedition, 92-93
1844 Αλωνίσταινα και Καστανιά 1931 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Αλωνίσταινα, κωμ. 407 2140 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Η Αλωνίσταινα αποτελείται από 70 περίπου σπίτια και ανήκει στην επαρχία της Καρύταινας, με την ομώνυμη πόλη να βρίσκεται σε απόσταση 8 ωρών.

William Martin Leake, Travels in the Morea, v.2, London, John Murray, 1830, σ. 55.

Η Αλωνίσταινα (υψ. 1.120 μ.) ανήκει εις τον δήμον Φαλάνθου της Μαντινείας, κατά δε τον Ληκ κείται επί της θέσεως περίπου της αρχαίας πόλεως Ελλισόντος […]
[η Αλωνίσταινα] είναι ημιέρημος και μόνον 80 οικογένειαι, εκ των υπέρ 400 ας ηρίθμει πρότερον, απελείφθησαν εν αυτή, των λοιπών μεταναστευσάντων εις τα Μεσσηνιακά πεδία.

Χρήστος Π. Κορύλλος, Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν, Πάτρα, Αχαϊκή Βιβλιοθήκη, 2014 (α΄ έκδοση Πάτρα 1890), σ. 57.