Οικισμος

Αγριακόνα

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Αγριακώνα

Υψόμετρο

662 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Αγριακόνας (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγριακόνας (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Αγριακόνας (14/07/1947 - 31/12/1998)
Κοινότητα Καλτεζών (24/03/1914 - 13/07/1947)
Δήμος Καλτεζών (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1700 Agriacona 12 40 Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244
1828-1830 Αγριακόνα 28 98 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Agriakona 28 98 Bory, Expedition, 92-93
1844 Αγριακώνα 99 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Αγριακόνα 24 127 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

ΝΕΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Κατόπιν αποφάσεως της επιτροπής του νόμου 4108, ανεγνωρίσθησαν κοινότητες οι συνοικισμοί Αγριάκονα και Παληόχουνη υπαγόμενοι εις τα κοινότητας Καλτεζών και Κερασταρίου.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 85, 26/11/1933