Οικισμος

Άγιος Σώστης

Υψόμετρο

711 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Σταδίου (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Σταδίου (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Σταδίου (03/09/1940 - 31/12/1998)
Κοινότητα Αχουρίων (24/03/1914 - 02/09/1940)
Δήμος Τεγέας (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1828 Άγιος Σώστης 15 41 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Αγ. Σώστης 15 65 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Hagios-Sostis 8 40 Bory, Expedition, 92-93
1844 Άγιος Σώστης 126 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Άγιος Σώστης 24 135 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

Στο δρόμο μας για την επιστροφή στην Τριπολιτσά, ανεβήκαμε στο χωριό και στην εκκλησία του Αγίου Σώστη.
[O οικισμός] έχει μια εξαιρετική θέα όλης της τεγεατικής πεδιάδας και των γύρω βουνών […] : στο βορρά είναι ορατή η πεδιάδα της Τριπολιτσάς,
μαζί με το νοτιοανατολικό τμήμα αυτής της Μαντινείας που βρίσκεται ανάμεσα στις παράλληλες κορυφές του Μαινάλου και του Αρτεμισίου.

William Martin Leake, Travels in the Morea, v.1, London, John Murray, 1830, σ. 99.

Μετά τρία τέταρτα της ώρας από Τριπόλεως, αριστερόθεν της οδού, επί χθαμαλού λόφου, κείται το χωρίον Άγιος Σώστης, υπό 35 οικογενειών οικούμενον. Εντεύθεν φαίνεται άπαν το εύφορον και άριστα καλλιεργημένον Τεγεατικόν πεδίον […].

Χρήστος Π. Κορύλλος, Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν, Πάτρα, Αχαϊκή Βιβλιοθήκη, 2014 (α΄ έκδοση Πάτρα 1890), σ. 78.