Οικισμος

Άγιος Κωνσταντίνος

Παλαιότερη Ονομασία
Έτος Μετονομασίας
Ματζαγρά
ΦΕΚ 54/1955

Υψόμετρο

659 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Κωνσταντίνου (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου (05/03/1955 - 31/12/1998)
Κοινότητα Ματσαγρά (24/03/1914 - 04/03/1955)
Δήμος Τριπόλεως (12/05/1835 - 23/03/1914)

Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό

Χρονολογία Καταγραφής Όνομα στην Πηγή Αριθμός Οικογενειών Συνολικός Πληθυσμός Πηγή
1828 Μαντζαγρά 11 42 ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1
1828-1830 Μαντσαγρά 13 56 Αρχείον Καποδίστρια, 125-127
ca.1830 Mandsagra 10 79 Bory, Expedition, 92-93
1844 Μαντσαγράς 163 Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70
1851 Μαντζαγρά 38 190 Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού