Οικισμος

Αγιωργίτικα

Υψόμετρο

679 μ.

Διοικητική Υπαγωγή

Τοπική Κοινότητα Αγιωργίτικων (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγιωργίτικων (01/01/1999 - 31/12/2010)
Κοινότητα Αγιωργίτικων (24/03/1914 - 31/12/1998)
Δήμος Κορυθίου (12/05/1835 - 23/03/1914)

Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού

Πηγές

ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Το υπουργείον των εσωτερικών δι’ εγγράφου του προς την ενταύθα Νομαρχίαν εξέφρασε την ευαρέσκειάν του προς τα κάτωθι κοινοτικά συμβούλια, διότι ταύτα απεφάσισαν όπως, κατά το τρέχον έτος 1933-1934, κατασκευασθώσι εις τας κοινότητάς των έργα διά προσωπικής αυτών εργασίας: α) Αγιωργητίκων, β) Γεφύρας, γ) Αγριδίου […]

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 58, 30/5/1933

[…] επερατώθη η μελέτη της υδρεύσεως των Κοινοτήτων Αγεωργητίκων και Στενού, αίτινες θα υδρευθούν εκ πηγών ευρισκομένων 6 χιλιομ.
Μακράν διά τεχνικών υδραυλάκων και υδραυλικών κριών ικανής δυνάμεως διά να υψωθή το ύδωρ 240 μέτρα. Το όλον έργον υπολογίζεται εις 2.800.000 δρχ.

Εφημερίδα Αρκαδικός Τύπος, φ. 108, 20/5/1934