Η πεδιάδα της Μαντίνειας έχει μήκος επτά ή οκτώ μίλια και είναι πιο ψηλά από αυτή της Τεγέας. Το ύψος του γρασιδιού και η αφθονία του λευκού τριφυλλιού από κάτω, μας θυμίζουν το γεγονός ότι πάρα πολλά κοπάδια εξέλιπαν λόγω του πολέμου. Στο κέντρο της πεδιάδας υπάρχουν αμπέλια μερικώς περιφραγμένα από συστάδες πικραμυγδαλιών και αγριοαχλαδιών. Τμήματα της πεδιάδας είναι ελώδη και στάσιμα νερά εντοπίζονται σε ορισμένα μέρη. Το σύνολό της θα πλημμύριζε από νερό από τα βουνά, αν δεν υπήρχε ένα χάσμα στο έδαφος στο οποίο διοχετεύεται.

 

Rufus Anderson, Observations upon the Peloponnesus and Greek Islands made in 1829, Βοστώνη, Published by Crocker and Brewster, 1830, σ. 83.